DOG TRAINING CENTER RONSE - RENAIX

Les uren - Horaires

Zaterdag - Samedi

* Pups - Chiots : 13.30 - 14.00

* A & B : 14.00 - 15.00

* C & D : 15.15 - 16.15

Gesloten elke 1e zondag en 3e zaterdag van de maand en feestdagen.

& 15/07 tot 30/07/2023

Fermé chaque 1er dimanche et 3eme samedi du mois et jours fériés.

& 15/07 au 30/07/2023

Les uren - Horaires

Zondag - Dimanche

* Pups - Chiots : 10.00 - 10.30

* A & B : 10.00 - 11.00

* C & D : 11.00 - 12.00

Van harte welkom bij D.T.C. Ronse

Als nieuwkomer, heeft u waarschijnlijk een hoop vragen betreffende de werking van onze club.

Vanaf wanneer is mijn hond welkom?

U en uw hond zijn welkom vanaf de hond alle inentingen heeft ontvangen, alsook deze tegen kennelhoest. Deze laatste wordt niet standaard gegeven door uw dierenarts tenzij u meldt dat u van plan bent naar een hondenschool te gaan. Doorgaans is dit wanneer uw hond 12 weken oud is.

Wat dien ik mee te brengen bij inschrijving?

Indien u uw hond wenst in te schrijven hebben wij het vaccinatie boekje nodig, alsook een kopie van uw familiale verzekering (elke geleider blijft zelf verantwoordelijk voor de schade die zijn/haar hond veroorzaakt. Het bestuur en de instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook.)

Wat kost het?

Het lidgeld bedraagt 75€ per jaar. Waarvan 10€ verplichte verzekering opgelegd door KKUSH.

Wat dien ik elke les mee te brengen?

Een goed humeur!

Snoepjes,... veeeel snoepjes!

Een speeltje voor de hond (apport)

Een gewone leiband, geen harnas en zeker geen prikbanden.

Wanneer zijn de lessen?

Op zaterdag:

13u30 - 14u00: Puppy’s

14u00 - 15u00: A & B

15u15 - 16u15: C & D

Op zondag:

10u00 - 10u30: Puppy’s

10u00 - 11u00: A & B

11u00 - 12u00: C & D

Neem de gewoonte uw hond voor de les zijn behoefte te laten doen op de daarvoor voorziene plaats.

Doet uw hond zijn ‘grote’ behoefte? Er hangen schopjes om deze op te ruimen en te deponeren. Op de daarvoor voorziene plaats.

Mijn teef is loops, mag ik de lessen volgen?

Loopse teven worden niet tot de lessen toegelaten. Loopsheid duurt vier weken.

Kan ik buiten de lessen zelf oefenen?

Het behaalde resultaat wordt alleen maar beter als je thuis oefenen.

Bienvenue au D.T.C. Renaix

En tant que nouveau, vous avez probablement beaucoup de questions sur le fonctionnement de notre club.

À partir de quand mon chien est-il le bienvenu?

Vous et votre chien êtes les bienvenus dès que le chien à reçu tous les vaccins, ainsi que ceux contre la toux de chenil. Ce dernier n'est pas systématiquement fourni par votre vétérinaire, sauf si vous déclarez que vous prévoyez d'aller à l'école canine. En règle générale, c'est lorsque votre chien à 12 semaines.

Que dois-je apporter lors de mon inscription?

Si vous souhaitez inscrire votre chien, nous avons besoin du carnet de vaccination, ainsi qu'une copie de votre assurance familiale (chaque maître reste responsable des dommages causés par son chien. Le comité et les instructeurs ne peuvent être tenus responsables de tout accident de quelque nature que ce soit.)

Combien ça coûte?

La cotisation est de 75€ par an. Donc 10€ pour une assurance obligé par la KKUSH.

De quoi ai-je besoin pour chaque cours?

Une bonne humeur!

Bonbons, ... beaucoup de bonbons!

Un jouet pour le chien (apport)

Une laisse normal, pas de harnais et certainement pas de colliers étrangleur.

Quand sont les cours?

Le samedi:

13h30 - 14h00: Chiots

14h00 - 15h00: A & B

15h15 - 16h15: C & D

Le dimanche:

10h00 - 10h30: Chiots

10h00 - 11h00: A & B

11h00 - 12h00: C & D

Prenez l'habitude de laisser votre chien aller aux toilettes dans la zone désignée avant le cours. Votre chien fait-il son "gros" besoin? Il y a des pelles pour les ranger et les déposer. À l'endroit désigné.

Ma chienne est en chaleur, est-ce que je peux prendre les cours?

Les chiennes en chaleur ne sont pas admises dans les classes. La chaleur dure quatre semaines.

Puis-je pratiquer en dehors des cours?

Le résultat obtenu ne sera que meilleur en vous exerçant à la maison.