DOG TRAINING CENTER RONSE - RENAIX

Les uren - Horaires

Zaterdag - Samedi

* Pups - Chiots : 13.30 - 14.00

* A & B : 14.00 - 15.00

* C & D : 15.15 - 16.15

Gesloten elke 1e zondag en 3e zaterdag van de maand en feestdagen.

& 15/07 tot 30/07/2023

Fermé chaque 1er dimanche et 3eme samedi du mois et jours fériés.

& 15/07 au 30/07/2023

Les uren - Horaires

Zondag - Dimanche

* Pups - Chiots : 10.00 - 10.30

* A & B : 10.00 - 11.00

* C & D : 11.00 - 12.00

Contact

* dtc.ronse@gmail.com

* Tel: 0479/ 18 82 21

* Bank : BE36 2850 3457 6081

Intern Reglement - Règlement interne

News

In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbeschermig (GDPR) is de uitdrukkelijke toestemming van elke eigenaar van een hond nodig om de contactgegevens die gekend zijn bij DogId inderdaad ook publiek te mogen weergeven.

Vanaf 1 mei 2021 zal DogId dan ook deze gegevens niet meer tonen, behalve wanneer de eigenaar dit uitdrukkelijk toestaat. Hiervoor moet het rijksregisternummer van de eigenaar gekoppeld worden aan het chipnummer van zijn/haar hond(en).

En raison du Règlement général sur la protection des données (RGPD) , l'accord explicite d'un propiètaire est désormais requis pour pouvoir afficher ces données de contact connues en DogId.

Depuis le 1 mai 2021 les données de contact d'un propriètaire ne seront plus afficher dans DogId, sauf si le propriètaire a donné son accord explicite. A ce fin, le numéro de registre national doit être connu par DogId et lié au(x) numéro(s) de(s) puces de son/ses chiens.

Bestuur - Comité

Voorzitter - Président

Eddy Carlier

Web Master

Christine Uythethofkenythe

Secretaris - Secretaire

An

Van Damme

Penningmeester - Trésorière

Christiane Jorgens

Hulp Bestuur - Aide Comité

Guy

Nathalie

Instructeurs

Eddy Carlier

Christine Uythethofken

Thierry Stradiot

Elise Thugutt

Christiane Jorgens

Assistant Instructeurs & Instructeurs Training

Martine

Cindy

Marie

Erwin

Bastien