DOG TRAINING CENTER RONSE - RENAIX

Les uren - Horaires

Zaterdag - Samedi

* Pups - Chiots : 13.30 - 14.00

* A & B : 14.00 - 15.00

* C & D : 15.15 - 16.15

Gesloten elke 1e zondag en 3e zaterdag van de maand en feestdagen.

& 15/07 tot 30/07/2023

Fermé chaque 1er dimanche et 3eme samedi du mois et jours fériés.

& 15/07 au 30/07/2023

Les uren - Horaires

Zondag - Dimanche

* Pups - Chiots : 10.00 - 10.30

* A & B : 10.00 - 11.00

* C & D : 11.00 - 12.00

Klassen

Wanneer kan uw hond naar de puppyklas?

Op het moment dat de hond voorlopig gevaccineerd is en in algemene goede gezondheid verkeerd mag je deelnemen aan de lessen. Een jonge hond blijft in de "puppy" klas tot maximum 6 maanden, daarna gaat hij naar de "A" klas.

Wat zal je jonge hond leren in de "puppy" klas?

De hond sociaal maken tegenover ondere honden (vrij spelen).

De hond sociaal maken tegenover mensen.

De hond vertrouwd maken met ongewone omstandigheden of vreemde situaties.

Oproepen door de baas.

Apporteren met een speeltje.

Begin van: "Volgen aan de leiband", "Houdingen" en "Voorstellen".

Wat zal je leren?

Dat de wereld niet in 1 dag gemaakt is en dat je met geduld, volharding, karaktervastheid en beleefdheid ver kan komen.

Waarom duurt de les maar een half uur?

Een jonge hond kan nog niet zo lang aandachtig blijven en een les moet altijd leuk instructief blijven.

Wat moet ik meebrengen naar de "puppy" klas?

Je moet een "apport" mee brengen. Een speelgoed (bal, stuk hout, een fles, enz) die alleen gebruikt zal worden voor de les. Je zal deze nooit geven aan je hond gedurende de week.

Wat mag ik nooit doen?

De les beginnen zonder dat de hond zijn behoefte gedaan heeft op de daar voor voorzien plaats.

°HEEL BELANGRIJK en geldig voor alle honden, van eender welke leeftijd, maar in geval van een grote hond uitermate belangrijk! Je mag een hond nooit een zware inspanning laten doen wanneer hij juist gegeten of gedronken heeft. Je mag ook nooit uw hond een grote hoeveelheid laten drinken na een zware inspanning. Het is beter hem een beetje dorst te laten hebben, dan het risico lopen hem te zien sterven van een maagkanteling. Bvb: NOOIT eten geven aan uw hond voordat je naar de les komt, of wanneer je gaat wandelen of joggen...


Wanneer kan uw hond naar de "A" klas?

Op het moment dat je hond correct gevacineerd is, in algemene goed gezondheid verkeerd en minstens 6 maanden oud is.

Beginnende hond die ouder dan 6 maanden is.

Wat zal je hond in de "A" leren?

Sociaal zijn tegenover mensen en andere honden.

Aangelijnd volgen (Tempo-en richtingsveranderingen).

Beginselen van houdingen, apporteren.

1 minuut liggen.

N.B. Volgen aan de leiband is één van de belangrijkste oefeningen van de "A" klas.

Wat zal je leren?

Dat de wereld niet in 1 dag gemaakt is en dat je met geduld, volharding, karaktervastheid en beleefdheid ver kan komen.

Hoelang duurt een les?

De les duurt 1 uur.

We raden u aan, in het begin geen volledige les mee te doen. Een jonge hond tussen 6 en 8 maanden kan nog niet zo lang aandachtig blijven.

Het "leren" moet altijd plezierig zijn en blijven.

Idem voor de geleider van een "zware en krachtige" hond die soms moelijk in de hand te houden is. Beter een les van een half uur - drie kwartier met een aandachtige en lichamelijk fitte geleider dan een langere les met een geleider die moe en verstrooid is en zijn hond niet meer corrigeerd.

Wat moet ik meebrengen in de "A" klas?

Je mag een "apport" mee brengen. Een speelgoed (bal, stuk hout, een fles, enz) die alleen gebruikt zal worden tijdens de les. Je zal deze nooit geven aan je hond gedurende de week.

Deze oefening zal niet systematisch gedaan worden bij elke les.

Wat mag ik nooit doen?

Zie "Puppy" klas.

Wanneer mag ik naar klas "B" gaan?

Om van klas A naar klas B te gaan moet je een overgangsexamen doen.


Wie kan naar de "B" klas?

Geleiders en honden die geslaagd zijn voor het overgangsexamen van A naar B.

Voor geleiders uit een hogere klas die toch nog, om bepaalde redenen in een lagere klas willen oefenen.

Wat zal je hond leren in de "B" klas?

Sociaal zijn tegenover andere honden en mensen.

Afwerking van de volgoefening en de houdingen.

Terugbrengen van een voorwerp.

Ter plaatse blijven liggen.

NB: In de "B" klas worden al de oefeningen van de "A" klas geperfectioneerd en je zal beginnen met het oefenen onder "gedeeltelijke vrijheid" of zonder leiband mogelijk is.

Wat zal je leren?

Dat de wereld niet in 1 dag gemaakt is en dat je met geduld, volharding, karaktervastheid en beleefdheid ver kan komen.

Hoelang duurt een les?

De les duurt 1 uur.

Een half uur samen met de "A" en een tweede half uur met de "B" klas.

Wat moet ik meebrengen naar de "B" klas?

Je moet een "apport" mee brengen.

Deze oefening zal niet systematisch gedaan worden bij elke les.

Wat mag ik nooit doen?

Zie "Puppy" klas.

Wanneer mag ik naar klas "C" gaan?

Om van klas B naar klas C te gaan moet je een overgangsexamen doen.


Wie kan naar de "C" klas?

Geleiders en hun hond die geslaagd zijn voor het overgangsexamen van "B" naar "C".

Wat zal je hond leren in de "C" klas?

Het programma voor het behalen van het brevet in het gehoorzaamheidsprogramma of gewoon voor het plezier van verder te gaan.

Volgen met en zonder leiband.

De houdingen (liggen, zit en staan).

Ter plaatse blijven liggen (2 minuten)

Terugsturen naar plaats.

Apporteren.

De enkelvoudige terugstruring.

Wat zal je leren?

De regels van het brevet dwz wat je mag of niet mag doen.

Hoe je punten kan winnen of verliezen.

En nog en altijd dat je moet geduld, volharding, karaktervastheid en beleefd moet zijn.

Hoelang duurt een les?

De les duurt +/- 1 uur.

Wat moet ik meebrengen naar de "C" klas?

Je moet een "apport" meebrengen.

Wat mag ik nooit doen?

Zie "Puppy" klas.

Wie kan naar de "debutanten" gaan?

Alleen honden die het officiële brevet behaald dat erkend en afgeleverd wordt door Sint-Hubertus. Om het brevet te kunnen doen ben je verplicht eerst je socialisatietest te doen. Je hond moet hiervoor minstens 9 maandenoud zijn.

Classes

Quand est-on dans la classe "puppy - chiot"?

Au moment ou votre chien est en ordre de vaccination et en bonne conditon de santé, vous pouvez participer aux leçons.

Un chiot reste en classe "puppy" jusqu'à l'âge de maximum 6 mois ensuite il passera dans la classe A.

Que va apprendre votre chiot dans la classe "puppy - chiot"?

La sociabilité envers les autres chiens (jeu en liberté).

La sociabilité envers les personnes.

Faire face à des situations banales ou peu fréquente.

Le rappel.

Le rapport d'objet avec un jouet.

Commencer la suite en laisse, les positions et la présentation.

Qu'allez-vous apprendre?

Que le monde ne s'est pas fait en 1 jour et qu'avec de la patience, de la persévérence, de la fermeté et de la gentillesse vous pouvez y arriver.

Pourquoi la leçon ne dure t-elle qu'une demi-heure?

Parce que l'attention d'un chiot ne dure pas longtemps et qu'une leçon doit rester positive et instructive.

Que dois je prendre avec moi dans la classe "puppy - chiot"?

Vous devez apporter un "rapport d'objet".

Le jouet (balle, bois, bouteille, etc...) ne servira que pour votre leçon vous ne donnerez ce dernier en aucun cas pendant la semaine.

Que dois je ne jamais faire?

Oubliez de passer au terrain "pipi" avant de commencer la leçon.

° TRES IMPORTANT et ceci est valable dans tous les cas et pour tous les chiens quelques soit l'âge du chien, pour les chiens de grande taille c'est primordial, il faut jamais demander un effort important à un chien qui vient de manger ou de boire, ni de le laisser boire après un effort. Il vaut mieux le laisser un peu avoir soif, plutôt que de risquer de le voir mourir d'un retournement d'estomac. Donc par exemple ne jamais donner à manger à votre chien avant de venir au cours, d'aller faire une ballade ou de faire un jogging.


Quand peut-il passer en classe "A"?

Au moment où votre chien est en ordre de vaccination et en bonne santé vous pouvez participer aux leçons si vous débutez et que votre chien est âgé au minimum de 6 mois.

Que va apprendre votre chien dans la classe "A"?

La sociabilité envers les autres chiens et les personnes.

La marche en laisse avec changement de rythmes (pas normal, pas rapide et pas ralenti).

Commencez les positions et l'apport.

NB: La marche en laisse est un des exercices le plus important de la classe "A".

Qu'allez-vous apprendre?

Que le monde ne s'est pas fait en un jour et qu'avec de la patience, de la persévérance, de la fermeté et de la gentillesse vous pouvez y arriver.

Combien de temps dure la leçon?

La leçon dure 1 heure.

Nous conseillons au maître d'un jeune chien de ne pas faire une leçon complète au début car un jeune chien de 6 à 8 mois peut avoir quelques difficultés à suivre une leçon d'une heure. Un leçon doit rester positive et instructive.

Il en va de même pour les chiens "fort" que le maître à un peu de mal à maîtriser, mieux vaut faire une leçon d'une demie heure, trois quart d'heure avec une attention et une tolérance zéro plutôt que de ne pas corriger le chien (laisser passer les fautes) à cause de la fatigue du maître.

Que dois-je prendre avec moi dans la classe "A"?

Vous pouvez apporter un "rapport d'objet".

Le jouet (balle, bois, bouteille, etc) ne servira que pour votre leçon, vous ne donnerez ce dernier en aucun cas pendant la semaine.

Cet exercice ne sera peut-être pas systématiquement fait lors de chaque leçon.

Que dois-je ne jamais faire?

Voir classe "Puppy".

Quand puis-je passer dans la classe "B"?

Pour passer de la classe "A" vers la classe "B" vous devrez passer un examen de passage interne.


Quand est-on dans la classe "B"?

Au moment que le conducteur et son chien ont passé et réussi l'examen de passage de la classe "A" vers la classe "B".

Pour les conducteurs d'une classe supérieure qui pour l'une ou l'autre raison souhaitent travailler dans la classe inférieure.

Que va apprendre votre chien dans la classe "B"?

La sociabilité envers les autres chiens et les personnes.

Le perfectionnement de la marche en laisse et des positions.

Le rapport d'objet.

Le down (rester en place).

NB: La classe "B" est très proche de la classe A, tous les exercices sont perfectionnés et vous commencerez à travailler en "semi-liberté" ou sans laisse quand c'est possible.

Qu'allez-vous apprendre?

Que le monde ne s'est pas fait en un jour et qu'avec de la patience, de la persévérance, de la fermeté et de la gentillesse vous pouvez y arriver.

Combien de temps dure la leçon?

Une leçon dure une heure.

Une demie heure avec l'ensemble de la classe "A" et la seconde demie heure en classe "B".

Que devez vous apporter en classe "B"?

Vous devez apporter un "rapport d'objet".

Le jouet (balle, bois, bouteille, etc.) ne servira que pour votre leçon vous ne donnerez ce dernier en aucun cas pendant la semaine.

Que dois-je ne jamais faire?

Voir classe "Puppy".

Quand est-on dans la classe "C"?

Lorsque le conducteur et son chien ont réussi l'examen de passage de la classe "B" vers "C".

Quand puis-je passer dans la classe "C"?

Pour passer de la classe "B" à la classe "C" vous devrez passer et réussir un examen de passage.

Que va apprendre votre chien dans la classe "C"?

Cette classe est une classe de préparation en vue de l'obtention du brevet (ou de super perfectionnement pour les personnes qui ne désirent pas faire de concours d'obéissance).

Suivre avec et sans laisse.

Les positions (couché, assis et debout).

Le deux minutes couché (sans laisse 2 minutes).

Le rapport d'objet.

Le retour en place.

Le rappel simple.

Qu'allez-vous apprendre?

Les règles du brevet c'est-à-dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire.

Comment vous pouvez gagner ou perdre des points etc...

Et encore et toujours qu'il vous faudra de la patience, de la persévérance, de la fermeté et de la gentillesse.

Combien de temps dure la leçon?

La leçon dure +/- une heure.

Que dois-je prendre avec moi dans la classe "C"?

Vous devez apporter un "rapport d'objet".

Que dois-je ne jamais faire?

Voir classe "Puppy".

Quand puis-je passer dans la classe "Débutant"?

Lorsque le conducteur et son chien sont en possession de leur brevet d'obéissance délivré par la Saint-Hubert.

Avant de passer l'épreuve du brevet vous êtes obligé de passer et de réussir votre test de sociabilité pour cela votre chien doit être âgé de minimum 9mois.