NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
Modèle B
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
Accueil

DOG TRAINING CENTER RONSE - RENAIX

Home

Test Sociaal Gedrag

Algemeen


Deze test staat open voor alle honden, welke ten minste negen maanden oud zijn, met of zonder stamboom. Honden dienen wel geregistreerd: getatoeërd en/of geschipt te zijn.

Het is de bedoeling aan alle geslaagde honden een attest te verlenen.

Het behaalde resultaat zal het bewijs zijn van sociaal gedrag ten overstaan van mensen en andere honden op het ogenblijk dat de test werd afgenomen.

De honden die slagen voor de test, bekomen een attest en bovendien een stempel op hun stamboom.

Het inschrijvingsgeld wordt vastgelegd op 9 euro.

Loopse teven kunnen deelnemen in de laatste groep "teven".


Doel van de test


Het belangrijkste doel is te onderzoeken of de hond zich sociaal gedraagt ten overstaan van mens en dier en zich normaal gedraagt in het verkeer.

Beoordeling:

Positief: zelfbewust/zeker/opmerkzaam/temperamentvol/speels/onbevangen.

Nog toelaatbaar: iets onstabiel/licht onzeker; de keurmeester dient deze honden tijdens de proef aandachtig te volgen.

Negatief: niet onder controle/onzeker/angstig/bijgraag/agressief, deze honden dienen te worden uitgesloten.

Het is de geleider toegestaan de hond tussen de oefeningen te belonen door lichte aanraking met de handen.

Het attest wordt enkel verleend aan die honden die slagen in elke oefening.

Er worden geen kwalificaties noch punten toegekend. Er is enkel de beoordeling: Geslaagd of Niet Geslaagd.

De hond die niet geslaagd is mag na een periode van vier maanden een tweede test aanvragen.


Inhoud van de test


A. Gedeelte uit te voeren op een verkeersvrije plaats van min. 500m².


1. Laten bestasten van de hond.


De hond moet zijn tatoeage of ingeplante chip laten controleren (Geleiders mag de hond vast houden).

Niet geregistreerde honden en/of honden zonder leesbaren tatouage of chip, zijn van de test uigesloten.

De hond die agressief of angstig reageert, wordt onmiddelijk uitgesloten voor verdere deelname aan de proef.


2. Wandeling aan de leiband. (Leiband min. 1m lang)


2.1. Een weg van ten minste 25m lang met een linkse en een rechtse hoek, wordt afgelegd waarna men door een groep van ten minste zes in de groep bewegende, pratende personen slalomt en stopt in het centrum van deze groep. (Oppervl. 25m²)


Beoordeling:

Niet zo zeer de kwaliteit van het te volgen parcours maar wel de manier waarop de hond met zijn geleider het te volgen traject aflegt zijn de criteria. Vrolijk, aandachtig, zonder angst of druk.


2.2. Daarna neemt de geleider met zijn aangelijnde hond plaats op 10m van de groep en wordt door de groep ingesloten tot op een afstand van 1m.


Beoordeling:

Het is van belang dat de groep de hond op een rustige manier insluit en de afstand van 1m tot de hond respecteert. De hond dient zich rustig en zonder onzekerheid te gedragen gedurende het insluiten. Opspringen of blijken van speelsheid zijn niet als negatief te beoordelen.


2.3. De geleider plaatst de hond op 10m van de groep, (de leiband kan eventueel worden vast gehouden door een andere persoon), en neemt plaats tussen de groep. Hierna roept hij zijn hond bij zich. De leiband kan worden aangelaten.


Beoordeling:

Tijdens deze fase van de test beoordeelt men niet in hoeverre de hond onder appel staat maar wel of de geleider in staat is de hond onder controle te krijgen en te houden. Bovendien moet de hond ook hier getuigen van rust en zelfverzekerdheid wanneer hij zich tussen de groep dient te bewegen.


3. Gedrag zonder aanwezigheid van geleider


De hond wordt door de geleider vastgelegd met een leiband van 3m lengte en op een normale manier achtergelaten, dit kan zittend, liggend of staande.

De geleider gaat uit het zicht van de hond gedurende 2 minuten.

Gedurende deze periode wordt de hond voorbij gelopen op een afstand van 5m te rekenen vanaf het verankeringpunt van een aangepaste lijn (max 2m buiten het bereik van de 3m lange lijn), door 2 personen zonder hond en daarna door 2 personen met honden.

Deze oefening dient individueel te worden uitgevoerd door iedere deelnemer.


B. Gedeelte uit te voeren op straat en/of voetpad met een normale circulatie van verkeer. (Mensen en voertuigen)


4. De geleider wandelt met de hond aan de leiband. (Leiband min 1m lang)


Deze oefeningen worden in groep uitgevoerd (groep= max. 10 personen met hond)

De groep wordt twee maal gekruist door: (2 maal met tegemoetkomen verkeer)

•   Minimum twee personen zonder hond.

•   Een jogger op een afstand van 1m.

•   Een fietser op een afstand van 1,5m.

•   Een auto die aan een snelheid van 40km/u rijdt op een afstand van 3m.

Tot slot zal de groep in twee worden gesplitst waarna de twee groepen elkaar twee maal zullen passeren dit, hond aan hond.